Slovencina - D-Falco

Deutsch - D-Falco

Mapa: D-Falco, Leopoldov Mapa: D-Falco, Leopoldov
Certifikat ISO 9001 - D-Falco

ISO 9001 - D-Falco

Sme certifikovaná spoločnosť!

V roku 2009 sme zaviedli  systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 pre strojárenský priemysel.

ISO certifikat - D-Falco ISO certifikat - D-Falco ISO certifikat - D-Falco